Population by Grama Niladhari division

GN Division Total population
Galagedara East 3381
Galagedara North 2225
Galagedara South 1278
Pitumpe North 1650
Wewalpanawa 550
Pitumpe South 1384
Uggalla 2698
Angampitiya 2102
Halpe 1081
Weragala 2080
Mahingala 685
Pinnawala North 914
Pinnawala South 1634
Waga East 1746
Waga West 1347
Waga North 964
Waga South 1004
Udagama 833
Thummodara 912
Gurulana 887
Dambora 970
Ihala Bope 1562
Pahala Bope 1222
Siyambalawa 1170
Arukwatta North 1487
Arukwatta South 2206
Ganegoda 1273
Padukka 3098
Angamuwa 1722
Udumulla 2685
Pahala Padukka 1367
Beliattawila 803
Liyanwala 1148
Poregedara 1207
Madulawa North 1461
Madulawa South 1127
Horagala East 2670
Dampe 1680
Horagala West 1680
Horakandawala 2671
Beruketiya 2190
Kurugala 1458
Meeriyagalla 1446
Malagala 1757
Kahawala 1023
Yatawathura 785

Population by Gender

GN Division Female Male Total Population
Galagedara East 1942 1439 3381
Galagedara North 1110 1115 2225
Galagedara south 691 587 1278
Pitumpe North 879 771 1650
Wewelpanawa 303 247 550
Pitumpe South 721 663 1384
Uggalla 1356 1342 2698
Angampitiya 1088 1014 2102
Halpe 560 521 1081
Weragala 1085 995 2080
Mahingala 349 336 685
Pinnawala North 467 447 914
Pinnawala South 849 785 1634
Waga East 887 859 1746
Waga West 709 638 1347
Waga North 490 474 964
Waga South 521 483 1004
Udagama 437 396 833
Thummodara 504 408 912
Gurulana 476 411 887
Dambora 561 409 970
Ihala Bope 801 761 1562
Pahala Bope 607 615 1222
Siyambalawa 1137 1033 2170
Arukwatta North 752 735 1487
Arukwatta South 1175 1031 2206
Ganegoda 656 617 1273
Padukka 1602 1496 3098
Angamuwa 897 825 1722
Udumulla 1415 1270 2685
Pahala Padukka 738 629 1367
Beliattawila 403 400 803
Liyanwala 582 566 1148
Poregedara 655 552 1207
Madulawa North 722 739 1461
Madulawa South 579 548 1127
Horagala East 1432 1238 2670
Dampe 876 804 1680
Horagala West 874 806 1680
Horakandawala 1416 1255 2671
Beruketiya 1154 1036 2190
Kurugala 745 713 1458
Meeriyagalla 754 692 1446
Malagala 885 972 1757
Kahawala 521 502 1023
Yatawathura 430 355 785
       

News & Events

15
Sep2020
46th National Sports Festival-  2nd round

46th National Sports Festival- 2nd round

Padukka Divisional Secretariat Division Elle team won...

10
Sep2020
Providing safety net covers for potato farmers

Providing safety net covers for potato farmers

  The distribution of local potato seeds...

Scroll To Top