සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක වන  "දොලොස් මහේ පහන" සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව යටතේ    "නිදහස් අහස - සරුංගල් සැණකෙලිය" වැඩසටහන පාදුක්ක ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය මගින් නැගෙනහිර හොරගල වසමේ "මිනිමුතු මිනි" ළමා සමාජයේ සමාජිකයින්, එම වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 25 වන දින නැගෙනහිර හොරගලදී පැවැත්විණ.

 

IMG 20190825 134914mv

 

IMG 20190825 135551 n

IMG 20190825 140825 n

 

IMG 20190825 161000 n

 

IMG 20190825 161401 n

 

IMG 20190825 161859

News & Events

11
Feb2020
Inter Club Sports Tournament - 2020

Inter Club Sports Tournament - 2020

Following are the details of the Inter...

10
Feb2020
දේශිය අල බෝග ප්‍රදර්ශනය

දේශිය අල බෝග ප්‍රදර්ශනය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ...

Scroll To Top