සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක වන  "දොලොස් මහේ පහන" සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව යටතේ    "නිදහස් අහස - සරුංගල් සැණකෙලිය" වැඩසටහන පාදුක්ක ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය මගින් නැගෙනහිර හොරගල වසමේ "මිනිමුතු මිනි" ළමා සමාජයේ සමාජිකයින්, එම වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 25 වන දින නැගෙනහිර හොරගලදී පැවැත්විණ.

 

IMG 20190825 134914mv

 

IMG 20190825 135551 n

IMG 20190825 140825 n

 

IMG 20190825 161000 n

 

IMG 20190825 161401 n

 

IMG 20190825 161859

News & Events

15
Sep2020
46th National Sports Festival-  2nd round

46th National Sports Festival- 2nd round

Padukka Divisional Secretariat Division Elle team won...

10
Sep2020
Providing safety net covers for potato farmers

Providing safety net covers for potato farmers

  The distribution of local potato seeds...

Scroll To Top